Odměnový fond

Do tohoto fondu můžete měsíčně nebo nepravidelně zasílat příspěvek v dobrovolné výši našim průvodkyním a asistentkám. Nashromážděné finance přerozdělujeme po schválení radou každého půl roku. Zde je QR kód pro platby do tohoto fondu č. ú. 2601451463 / 2010