Prosinec v monte

Na začátku prosince nám udělal radost první sníh, který nás vylákal ven na boby. Dolaďovali jsme minioperetku O dvanácti měsíčkách a děti také připravily a nacenily své výrobky z vánočních dílen na jarmark Vánoční Korunky. Společné vystoupení zpěváků a muzikantů jsme si jaksepatří užili. Dětem se za jejich parádní výtvory podařilo utržit obdivuhodných 14.051,- Kč. 70% z této sumy (9.836 Kč) jsme přispěli na celoškolní charitativní dar organizaci Pomocné tlapky a u zbývajících 30% (4.215 Kč) si děti napříč třídami odhlasovaly, že půjdou také na charitu a samy si zvolily, že je chtějí poslat na projekt Nocleženka – Darujte nocleh lidem v nouzi. Ve čtvrté a páté třídě probíhá společný projekt, který má za cíl prozkoumat a prezentovat soustavy lidského těla. Děti pracují ve smíšených skupinách na tvorbě modelů soustav a připravují pomůcky, které následně slouží jako učební materiál pro ostatní spolužáky. Zabývali jsme se také obdobím vlády panovnice Marie Terezie a jejího syna Josefa II., kterou jsme pojali jako lekci kritického myšlení zaměřenou na brainstorming, tvorbu myšlenkové mapy, čtení s porozuměním a písemné aktivity. Prostřednictvím této formy práce se děti mohly hlouběji vnořit do historie a lépe porozumět událostem minulosti a historickým souvislostem. Na angličtině pracujeme s logbooky, které si děti samy vyrobily. Mohou si do nich kreativně a podle svého zpracovávat témata a slovní zásobu, kterým se společně věnujeme, nebo cokoli, co je samotné zajímá. Děti ze 4. a 5. ročníku absolvovaly seminář s lektory z programu Zdravé dospívání, při němž si povídali nejen o všem, co s dospíváním souvisí, ale také o tom, jaké nástrahy na ně můžou čekat na internetu a sociálních sítích. Prvňáčci a druháci začali chodit na lekce bruslení na Výstaviště. Třídami se pomalu začal šířit vánoční duch a nedočkavost, děti vyráběly adventní věnce a přáníčka, zdobí si třídy, každé ráno plní šifrované vánoční úkoly z adventních kalendářů. Čtvrťáci už také stihli připravit nepečené vánoční cukroví, po kterém se ale vzápětí hned zaprášilo. V posledním předvánočním týdnu nás čeká společné bruslení, třídní besídky a malé japonské divadlo s příběhem pouličního vypravěče pohádek Kamishibai Man. Připravujeme se na lednovou zimní školu v přírodě. Radostné Vánoce všem a mnoho štěstí do nového roku 2024 přejí děti a průvodkyně a asistentky z montessori!