Začátek školního roku 2023/2024

4. září jsou rodiče prvňáčků srdečně zváni na program od 8:00 do 8:45, který proběhne ve třídách a
na chodbě v přízemí, v 8:45 následuje krátká schůzka rodičů prvňáčků s průvodkyněmi (děti
mohou počkat v ŠD nebo si je odvede druhý rodič).

11. září se budou od 17:30 konat třídní schůzky.
Na schůzkách proběhnou volby třídních zástupců do montessori spolku rodičů. Schůzky zástupců
tříd budou probíhat vždy první úterý v měsíci prezenčně od 16:30 ve škole.

.